Wanita Sholehah Sudah Menjadi Pilihan Kita

Wanita sholehah sudah menjadi pilihan kita. Wanita sholehah merupakan perhiasan terindah di dunia.

Imannya mengalihkan dunia dan seisinya.
Bidadari syurga terkalahkan olehnya.
Alangkah indah pesonanya, bidadari syurga pun cemburu padanya.

Imam Ath-Thabrany mengisahkan dalam sebuah hadits, dari Ummu Salamah Ra, dia berkata, “Saya berkata, “Wahai Rasulullah, jelaskanlah padaku firman Allah tentang bidadari yang bermata jeli.” Beliau menjawab, “Bidadari yang kulitnya putih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasar.” Saya berkata lagi, “Jelaskan kepadaku tentang firman Allah, “Laksana mutiara yang tersimpan baik’.” (QS. Al-Waqi’ah:23). Beliau menjawab, “Kebeningannya seperti kebeningan mutiara di kedalaman lautan, tidak pernah tersentuh tangan manusia.”
Saya berkata lagi, “Wahai Rasulullah, “Jelaskan padaku firman Allah, di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.” (QS. Ar-Rahman:70).
Beliau menjawab, “Akhlaqnya baik dan wajahnya cantik jelita.”
Saya berkata lagi, “Jelaskan kepadaku firman Allah, “Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.“(QS.Ash-Shaffat:49). Beliau menjawab, “Kelembutannya seperti kelembutan yang kulihat ada di bagian dalam telur dan terlindungi kulit telur bagian luar, atau yang biasa disebut putih telur.”
Saya berkata lagi, “ Wahai Rasulullah, “Jelaskan kepadaku firman Allah, “Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (QS. Al-Waqi’ah:37). Beliau menjawab, “Mereka adalah wanita-wanita yang meninggal di dunia pada usia lanjut dalam keadaan rabun dan beruban. Itulah yang dijadikan Allah tatkala mereka sudah tahu, lalu Dia menjadikan mereka sebagai wanita-wanita gadis, penuh cinta bergairah, mengasihi dan umurnya sebaya.”
Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, “Manakah yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari yang bermata jeli?.” Beliau menjawab, “Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak.”
Saya bertanya, “Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka?.” Beliau menjawab, “Karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah, Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata , “Kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami ridha dan tidak pernah berdebat sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami pemiliknya.”
Saya berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang wanita diantara kami pernah menikah dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk syurga dan mereka pun masuk syurga pula. Siapakah diantara laki-laki itu yang akan menjadi suaminya di syurga?” Beliau menjawab, “Wahai ummu salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun memilih Siapa diantara mereka yang akhlaqnya paling bagus, lalu dia berkata, “Wahai Rabb-ku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaqnya tatkala hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya.” Wahai Ummu Salamah, akhlaq yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan akhirat”
Sungguh betapa indah dan mulianya seorang wanita yang kaffah islamnya, sudah memiliki ilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Mereka senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, senantiasa menjaga keimanan dan ketaqwaanya. Dan tergugah pulalah Allah apabila seisi wanita yang didunia ini memiliki akhlaqul kariimah dan menjaga kehormatan dirinya, keluarga dan suaminya. Apabila gemerlap dunia menerpa disekelilingnya dia tetap pada keimanannya dan menjadi penyejuk mata bagi orang-orang disekitarnya. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholehah. Senantiasa merasakan kebaikan dimanapun ia berada.
Tentu wanita ingin tampil cantik di hadapan semua manusia. Tapi sungguh, hanyalah yang memiliki Akhlaqul karimah yang bisa menunjukan kecantikanmu dihadapan manusia maupun kepada Allah swt. Dan tunjukkanlah kasih sayangmu dan perhatianmu untuk suamimu ataupun anak-anakmu dan keluargamu.
Wahai saudariku muslimah yang dirahmati Allah. Bukankah engkau mau menjadi wanita sholehah? Wanita yang lebih utama dibandingkan bidadari. Allah memancarkan wajahmu dan memuliakanmu di syurga menjadi bidadari syurga. Dan menjadi bidadari yang paling cantik dan indah. Mari kita terus belajar, bersama kita tingkatkan amal sholeh. Gapailah ridho Allah, menuju ke tempat syurga yang abadi. (NS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *